amasya ,yeşil yenice, kasabası, kiraz, gölbaşı
Üye Girişi
Şifremi Hatırlat Şifremi Hatırlat
| |
Yeni Üyelik Yeni Üyelik

Amasya - MerkezAmasya - Merkez
YEŞİLYENİCEYEŞİLYENİCE
MahallesiMahallesi
wwwwww
.yesilyenice..yesilyenice.
comcom

Takip Edin Takip Edin

Basın Bülteni Basın Bülteni

Radyo Radyo

Kaydol
E-Bülten E-Bülten

CanlıCanlı Yayın Yayın
UlaşımUlaşım Krokisi Krokisi
SohbetSohbet Bölümü BölümüDolu dolu ve hoşça vakit geçirmek için
DavetDavet Bölümü BölümüTanıdıklarınızı çağırın sitemizi canlandırın
İletişimİletişim Formu Formuinfo@yesilyenice.com

Amasya Haber Amasya Haber


Amasya Belediyesi Amasya Belediyesi

Gezginler Top 10 Gezginler Top 10

Reklamlar Reklamlar

Memurlar Memurlar

TRT TÜRKÜ TRT TÜRKÜ

YÖREMİZİN TARİHİ

 Yenice köyü  Cumhuriyetin ilk y?llar?ndan beri ?lkokulu bulunan nadir köylerden biridir.
Okuma yazma oran? çok yüksek bir beldedir.

Beldemizde Yeti?en Önemli ?ahsiyetler:

  1. Yeniceliler Sülalesinden Muslihuddin Efendi
  2. Sadrettin Muhammed-i Hazretleri
  3. Defterdar Mahmut Efendi Osmanl? döneminin en önemli ?ahsiyetleridir

 

Cumhuriyetten sonra  beldede yeti?en en önemli Din Alimi Hamdi Hoca (Ç?tt?r)d?r.

 

TAR?H? VE TUR?STL?K YERLER?

Beldemizde Sadrettin Muhammed-i Hazretleri türbesi, Son y?llara kadar kullan?lan Tarihi
Osmanl? Hamam? Mevcuttur.
Gölba?? Ad?yla Me?hur Olan Mesire Yeri yaz aylar?nda çevre halklara hizmet vermektedir.
700 ya??nda tescilli ç?nar a?ac? Gölbas? Sosyal Tesislerimizin içinde Bulunmaktad?r.
 
CO?RAF? YAPISI
        Orta Karadeniz Bölgesi´nin iç k?s?mlar?nda yer alan YES?L YEN?CE KASABASI , Amasya´n?n 13 Km.
Do?usunda kal?r. Yesil Yenice Belediyesinin üç taraf? yüksek olmayan da?larla çevrilidir.
Çata??n Sivri en yüksek da??d?r. Güneydo?udan Direkli Köyü, Güney Bat?dan Yass?çal Kasabas?,
Kuzey Do?udan Çi?demlik Köyü, Bat?dan ise Ziyaret Kasabas? ile çevrilidir.
Aksu Gözü Beldemizin en önemli akarsuyudur. Kayna?? Belan Da??ndad?r.
Yesil Yenice beldesi ?ç Anadolu Bölgesi Karasal iklimi ile Karadeniz Bölgesi iklimi aras?nda kald???ndan,
 Geçi? iklim özelliklerine sahiptir. Ya???lar en çok ilkbahar ve k?? aylar?nda gözlenir.
Kar ya???? ender görülür. En çok akda? çivar?nda ya?ar. Y?ll?k s?cakl?k ortalamas? 12 derecedir.
 En yüksek ayl?k s?cakl?k ortalamas? 21,5 ile temmuz ay?nda;
En dü?ük ayl?k s?cakl?k ortalamas?da 2.,2 derece ile ocak ay?nda gözlenmi?tir.
Uzun y?llar ortalamas?na göre ilk donlar kas?m ay?nda, son donlar ise nisan ay?nda görülür.
HABERLE?ME
        beldemizin büyük bir ço?unlu?u radyo ve televizyon yay?nlar?n? izlemekte olup,
özel radyo ve televizyon yay?nlar?da ilçede bulunan uydu yans?t?c? araçlar? ile izlenmektedir.
        ?lçemizde en önemli haberle?me arac? olan telefon, ?ehirler aras? ve milletler aras?
tam otomatik görü?melere aç?k olup, en son teknik ve seri donan?ma sahiptir.
 
 
        
 
 
 
 
Beldemiz Amasya tar?m?n?n da söz sahibidir. Meyvecilikle geçim kayna??n? olu?turur. Beldemizde tüm meyveler yeti?tirilir. Mevsimin  ilk kiraz? beldemizden ç?kar. Bunun yan? s?ra bamya ve fasulye üretimi de yap?l?r. Meyve ticareti en önemli geçim kaynaklar?ndand?r.

NUFUS

Beldemizin Nüfusu 2400 civar?ndad?r.. Beldemiz ekonomik nedenlerle göç vermektedir. Belde ilkö?retim okuluna civar köylerden ta??mal? e?itim yap?lmaktad?r.

Kasabam?z?n Eski k??la olarak bilinen yerde 7 hane olarak kurulmu?tur. Sonradan ?imdiki yerle?im yerine göç etmi?lerdir. Amasya’n?n en eski köylerinden biridir.
Yesil yenice beldesi Amasya’ya 12 Km. uzakl?ktad?r.

 

YES?L YEN?CE BELED?YES? 1985-2007 YILLARI ARASINDA YAPILAN

NUFUS SAYIMI

2007 Nufus Say?m? :2520

2000 Nufus Say?m? :1772

1997 Nufus Say?m? :1464

1990 Nufus Say?m? :1759

1985 Nufus Say?m? :1907

YORUM GÖNDERYORUM GÖNDER
  Adınız Soyadınız :
  Mesajınız :
Not : Lütfen küçük harf kullanınız. Maksimum 500 karakter

Önemli Not : Gönderilen mesajlar sistem tarafından kayıt altına alınmakta olup site yöneticileri tarafından görülmektedir. Lütfen bu hususa dikkat edelim ve başkalarını rahatsız edici mesajlar göndermeyelim.
Sayfa Üretim süresi :0,3945

© 2022 yesilyenice.com
Yeşil Yenice Mahallesi Web Sitesine Hoşgeldiniz. http://www.yesilyenice.com

Tam Ekran